Ekonomi için enerjide tam kapasite

Türkiye’nin 5 yıllık enerji rotası belirlendi. Türkiye’nin enerjide kendine yeterlilik seviyesini en üst seviyeye çıkaracak birçok adım atılacak. Doğal gaz arz güvenliği güçlendirilecek, yerli doğal gazın ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecek. Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen doğal gaz rezervinin ekonomiye kazandırılması için sahanın geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler sürdürülecek. Mevcut doğal gaz iletim ve dağıtım altyapısı güçlendirilecek. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) halen yıllık 16 milyar metreküplük kapasitesi iki katına çıkarılarak 2028’de yıllık 32 milyar metreküpe yükseltilecek.

DEPOLAMA TESİSİ YATIRIMLARINA ÖNCELİK

Pompaj depolamalı HES’ler de dâhil olmak üzere enerji depolama sistemlerine yatırım yapılacak. Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi’nde depolama kapasitesi 8,8 milyar metreküpe, geri üretim kapasitesi ise günlük 80 milyon metreküpe çıkarılacak. Yeşil hidrojen üretiminin sağlanabilmesi için yerli elektrolizör geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Nükleer enerji, elektrik üretim portföyüne dâhil edilecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) bütün üniteleri ile elektrik üretimine başlayacak. Küçük modüler reaktörler, füzyon teknolojileri ve ileri nesil reaktörler gibi yeni teknolojilere yönelik çalışmalar yapılacak. Nükleer atıkların güvenli bir şekilde bertarafı için atık tesisi kurulacak.

AKILLI ŞEBEKE ALTYAPISI GÜÇLENECEK

Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi artırılacak ve şebekeye entegrasyonu sağlanacak. Uluslararası elektrik bağlantı kapasitesi artırılacak. Akıllı şebeke altyapısının güçlendirilmesi için akıllı sayaçlar yaygınlaştırılacak. Türkiye’nin, enerjide bir ticaret merkezi olması için yakın coğrafyadaki enerji kaynaklarının pazara ulaştırılması sağlanacak. Bu kapsamda piyasa ve teknik altyapı geliştirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x